Edustajiston tilalle valtuuskunta

Satu Temonen, 20.6.2017


Edustajiston kokouksessa 5.4.2017 hyväksyttiin sääntömuutos, jonka mukaisesti säätiön edustajiston korvaa jatkossa valtuuskunta. Samalla päätettiin, että vuonna 2017 ei jaeta stipendejä.

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 14.6.2017 Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalosäätiön edustajiston kokouksen 5.4.2017 hyväksymät sääntömuutokset. Suurin muutos koskee säätiön edustajistoa, jonka korvaa jatkossa valtuuskunta.

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 7 - 10 jäsentä. Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Liikemiesyhdistys ry voivat kumpikin valita valtuuskuntaan kaksi jäsentä ja heille varahenkilöt. Ne rekisteröidyt yhdistykset, joilla vuonna 2016 oli oikeus valita säätiön aikaisempaan edustajistoon jäsen, voivat kukin esittää valtuuskuntaan yhden jäsenen  ja hänelle varahenkilön.

Säätiön valtuuskunnan jäsenten lukumäärä ja jäsenet vahvistetaan valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa kolmivuotiskaudeksi siten, että yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja toimikausi päättyy kolmivuotiskautta seuraavan vuoden vuosikokoukseen.

Ensimmäisessä valtuuskunnan kokouksessa keväällä 2018 valtuuskunnan muodostaa aikaisempien sääntöjen mukainen edustajisto, joka valitsee ensimmäisessä kokouksessa valtuuskunnan jäsenet ja määrittää heidän erovuoroisuudet.

 

 

© 2023 | Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö