Säätiön esittely

Säätiön historian ja hallituksen esittely

Historia lyhyesti

Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö on Kouvolassa vuonna 1950 perustettu kouvolalaista sivistys- ja urheilutoimintaa tukeva säätiö. Säätiö tunnetaan Kouvolassa apurahojen ja stipendien jakajana kouvolalaisille yhteisöille ja yksityishenkilöille. Säätiön juuret juontavat vuonna 1944 lakkautettuihin Kouvolan Suojeluskuntaan ja Lotta Svärd –järjestön Kouvolan paikallisosastoon. Nämä järjestöt lahjoittivat pääosan omaisuudestaan Kouvolan Liikemiesyhdistykselle, joka luovutti sen edelleen Säätiölle. Lahjoituksen antajat toivoivat, että lahjoitettu omaisuus käytettäisiin sellaisen talon rakentamiseen, ”jota käytetään Kouvolan kauppalan asujainten sivistyksellisten ja ruumiinkulttuuria tarkoittavien harrastusten edistämiseen”.

Säätiö järjestäytyi 19.9.1950, jolloin sen edustajisto piti ensimmäisen vuosikokouksen. Säätiön edustajiston puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Reino Olkku Kouvolan Liikemiesyhdistyksestä ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kauppalanjohtaja Erkki Tuuli.

Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö rakensi yhteistyössä Kouvolan kauppalan kanssa lahjoittajien toivoman talon, Kuntotalon (Kuntotalo I). Suhteellisen vaatimattoman alkupääoman vuoksi tämän hankkeen toteuttaminen oli vaativa tehtävä, joka onnistui Kouvolan kauppalan ja säätiön hyvän yhteistyön ansiosta. Kauppalan asukkaatkin tunsivat hankkeen omakseen ja antoivat oman panoksensa vapaaehtoisena työnä rakennustalkoissa ja avustusten hankkijoina.

Nykyisin säätiön toiminta rahoitetaan myöhemmin rakennettujen Kuntotalo II:n ja Ässä-tornin sijoitustuotoilla. Vuodesta 1982 lähtien säätiö on jakanut apurahoja ja stipendejä kouvolalaisille yhdistyksille ja yksityishenkilöille runsaat 500 000 euroa. Apurahoja ja stipendejä on jaettu sivistykselliseen ja urheilulliseen toimintaan. Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö jatkaa edelleen tätä Kouvolan sivistys- ja urheiluelämän kannalta merkittävää yleishyödyllistä toimintaa.

Lähde: Kouvolan Sivistys ja Urheilutalo Säätiö 1950-2000, Veikko Tiainen, 2000

 

Hallitus

Satu Temonen, hallituksen puheenjohtaja
Pekka Floman, varapuheenjohtaja
Auvo Hyyrynen
Ari Lindeman
Ville Lindstedt

Hallituksen sihteerinä toimii Sanna Ripatti.

Valtuuskunta

Valtuuskunnan puheenjohtaja
(varajäsen suluissa):

Seppo Karhu (Jaakko Ekroth) erovuorossa 2020

Valtuuskunnan varapuheenjohtaja:
Raili Salomaa (Kirsi Kemppainen) 2022

Kouvolan kaupungin valitsemat jäsenet:
Matti Lindholm (Sari Hyytiäinen) 2021
Maria Eloranta (Topi Seppälä) 2022

Kouvolan Liikemiesyhdistyksen valitsemat jäsenet:
Anu Ruuhimäki (Jari Heikkinen) 2021
Juripetri Lunkka (Juha Jaakkola) 2022

Valtuuskunnan kokouksen valitsemat jäsenet:
Kaisa Niilo-Rämä (Henrik Nykänen) 2020
Risto Kuusisto (Elina Pynnonen) 2020
Kari Toivonen (Unto Mentula) 2021

Valtuuskunnan sihteerinä toimii Sanna Ripatti.

Sääntöjen mukaan säätiöllä on valtuuskunta. Säätiön valtuuskuntaan voi kuulua vähintään 7 ja enintään 10 jäsentä. Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Liikemiesyhdistys ry voivat kumpikin valita valtuuskuntaan kaksi jäsentä ja heille varahenkilöt. Ne rekisteröidyt yhdistykset, joilla vuonna 2016 oli oikeus valita säätiön aikaisempaan edustajistoon jäsen, voivat kukin esittää valtuuskuntaan yhden jäsenen  ja hänelle varahenkilön. Nämä yhdistykset ovat:

Kouvola Seura ry
Kouvolan Hiihtoseura ry
Kouvolan Kalasääsket ry
Kouvolan Kameraseura ry
Kouvolan Karjalaiset ry
Kouvolan Keilailuliitto ry
Kouvolan Kiekko -65 ry
Kouvolan Latu ry
Kouvolan Laulu ry
Kouvolan Lentopallo ry
Kouvolan Liike- ja Virkanaiset ry
Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry
Kouvolan Mieskuoro ry
Kouvolan Naiskuoro ry
Kouvolan Nyrkkeilijät ry
Kouvolan Painijat ry
Kouvolan Pallonlyöjät ry
Kouvolan Pojat ry
Kouvolan Pyöräilijät ry
Kouvolan Ratsastajat ry
Kouvolan Reserviupseerikerho ry
Kouvolan Seudun Invalidit ry
Kouvolan Sotaveteraanit ry
Kouvolan Suunnistajat ry
Kouvolan Tennisseura ry
Kouvolan Tyttöpartio ry
Kouvolan Uimarit ry
Kouvolan Urheilijat ry
Kouvolan Yrittäjät ry
Kouvot ry
PAM-liikealan Kouvolan seudun osasto ry
Sukellusseura Vesikot ry

 

© 2020 | Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö