Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiön edustajisto päätti 30.3.2016 pitämässään kokouksessa olla jakamatta apurahoja tänä vuonna.

Säätiön sääntöjen pykälän 2 mukaan: "Säätiö voi jakaa kertyneistä varoista stipendejä ja erilaisia apurahoja sivistys- ja urheilutoimintaan." Vuodelta 2015 ei kertynyt voittovaroja säätiön omistamiin kiinteistöihin tehtyjen korjausinvestointien ja epävakaan vuokralaistilanteen vuoksi.

© 2023 | Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö