Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiön edustajisto päätti 16.3.2015 pitämässään kokouksessa olla jakamatta apurahoja tänä vuonna.

Säätiön sääntöjen pykälän 2 mukaan: "Säätiö voi jakaa kertynelsta varoista stipendejä ja erilaisia apurahoja sivistys- ja urheilutoimintaan." Vuodelta 2014 ei kertynyt voittovaroja säätiön omistamiin kiinteistöihin tehtyjen laajojen korjausinvestointien vuoksi.

© 2023 | Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö